Věděli jste, že je počet občanů s potižením sluchu v České republice odhadován až na 1,5 milionu? Ano, číslo je velmi vysoké a neustále se zvyšuje. Většina lidí si tento počet neuvědomuje, protože sluchové postižení není na první pohled vidět. Tyto občany běžně potkáváme a vůbec o tom nevíme. Jedná se o neslyšící, nedoslýchavé a uživatele kochleárního implantátu. Co bychom však měli vědět je to, jak s nimi komunikovat.

 

ZÁSADY KOMUNIKACE

V čekárně 

 • navázat oční kontakt
 • vyslovit jméno
 • zřetelně artikulovat, nekřičet
 • pokud se na nás pacient nedívá, upozorníme ho lehkým dotekem na rameno

V ordinaci

 • než začnete mluvit získejte pozornost lehkým dotekem na paži, či rameno
 • mluvit přirozeným tempem
 • zřetelně artikulovat
 • nekřičet
 • jednoduché, krátké věty bez cizích výrazů
 • používat gesta, mimiku
 • používat obrázky, názorné pomůcky
 • průběžně se ptát, co pacient rozuměl
 • upozornit na změnu tématu

S tlumočníkem

 • tlumočník sám zaujme místo vedle zdravotníka
 • tlumočníka pozdravíme a od té doby jako by nebyl..komunikujeme výhradně s pacientem
 • oční kontakt je také s pacientem
 • zřetelně artikulujeme
 • mluvíme přirozeným tempem řeči
 • tlumočník překládá vše, co personál řekne, nic nepřidává, nic neubírá, nevysvětluje
 • tlumočník hovoří v 1. osobě ( za pacienta)
 • nikdy personál nemluví ve 3. osobě (,, Jaké používá léky? ˮ)